Kontrollera hur mycket din bil är värd

Regler och villkor

Tack!

Order number # ABCD-XXXXXXXXXXX

Vi kommer värdera din bil så fort som möjligt. Du kommer motta bekräftelse på beställning via SMS och e-post. Om du har några frågor så är det bara att kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret som finns på sidan.
Jag bekräftar att jag är 18 år eller äldre, att jag har läst reglerna och villkoren som gäller för tjänsten på denna webbsida och att jag respekterar dem. Genom att godta villkoren innan du skickar iväg denna information godkänner du dem automatiskt. Jag är också medveten om att tjänsten är bindande och jag förbinder mig att helt bekosta tjänsten vid leverans.
Vi kan undersöka och värdera bilen oavsett vilken bil det är! När du väljer oss kan du vara säker på att du ska få en klanderfri och professionell service! Tjänsten kostar 139€. Behandling och leverans av din order ingår i priset.

Tjänsten tillhandahålls direkt efter att du har tryckt på knappen "Skicka" och vi mottar din kontaktinformation och din bils tekniska uppgifter. Genom att godta villkoren innan du skickar iväg denna information godkänner du dem automatiskt.

Du förstår därmed och godtar att det inte är möjligt att lämna tillbaka produkten. Produkten, som certifieras med ett officiellt certifikat, är resultatet av ett värderingsarbete och kan alltså inte lämnas tillbaka efter att den mottagits. Genom att godta dessa villkor förpliktigar du dig att betala för tjänsten.

1. De digitala produkterna

1.1 Nordicpartner OÜ erbjuder, via sin hemsida, digitala produkter inom fordonsområdet (härefter kallade de digitala produkterna). De digitala produkterna inkluderar, men är inte begränsade till, (i) kontroll av fordon i databas, (ii) prisuppskattning av fordon.

1.2 Genom att använda webbplatsen eller genom att köpa de digitala produkterna godkänner du att vara bunden av dessa villkor. I det fall att du inte vill godkänna, en eller flera av, dessa villkor, ska du inte: (i) använda webbplatsen, eller (ii) beställa de digitala produkterna. Man har endast behörighet att använda webbplatsen och beställa de digitala produkterna om man godkänner dessa villkor.

1.3 Om du vill köpa de digitala produkterna, måste du: (i) fylla i ett beställningsformulär, (ii) klicka på "Skicka"-knappen. När du gjort din beställning kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din beställning. Genom att göra din beställning och motta din bekräftelse ingår du ett avtal med Nordicpartner OÜ, för vilket dessa villkor gäller. Ditt specifika avtal kommer inte att dokumenteras särskilt och kommer därför inte att finnas tillgängligt för dig. Behöver du någon särskild information om din beställning skicka ett meddelande via kontaktformuläret på webbplatsen.

1.4 Genom att klicka på "Skicka"-knappen godkänner du att de digitala produkterna som du beställt kommer att skickas till dig inom en 14-dagarsperiod, räknat från den dag då du gjorde beställningen. Dessutom godkänner du, att du, efter att du mottagit de digitala produkterna, inte har rätt att häva kontraktet på annan grund än vad som anges i dessa villkor.

1.5 Om du behöver ändra någon eventuell felaktig information som du angett, vänligen skicka ett e-postmeddelande via kontaktformuläret på webbplatsen.

2. Priser

2.1 Priset för tjänsten är 139 euro (EUR).

2.2 Alla priser på webbplatsen anges i euro (EUR).

2.3 Alla priser inkluderad moms.

3. Betalning

3.1 Du kan betala via ditt bankkonto.

3.2 Du kommer att faktureras via e-post i samband med att du får din beställning.

3.3 I Europa kan betalning göras från vilket bankkonto som helst till vårt IBAN-bankkonto.

3.4 Om du får problem med inbetalning till vårt IBAN-bankkonto vänligen kontakta din bank eller skriv ett e-postmeddelande till oss.

3.5 Det åligger dig att se till att all information och andra detaljer vid betalningsöverföring är korrekta. Nordicpartner OÜ kan inte hållas ansvarig för transaktioner som blivit felaktiga på grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll.

3.6 Om du inte betalar på förfallodatumet kommer du, efter fjorton dagar, att debiteras en förseningsavgift på 35 euro (EUR).

3.7 I det fall att du mottar en förseningsavgift skall denna, och originalsumman, betalas i sin helhet, inom fjorton dagar.

3.8 Om du inte betalar i tid, och dessutom inte betalar efter att du debiterats förseningsavgift, kommer vi att påbörja vederbörligt inkassoförfarande.

4. Ångerrätt

4.1 Ångerrätt. Om du handlar i egenskap av konsument (dvs. en fysisk person som handlar för privata ändamål) har du rätt att häva köpet inom fjorton dagar utan att ange några särskilda skäl. Dock kan du inte häva köpet efter att du mottagit de digitala produkterna.

Ångerrätten upphör fjorton dagar efter att avtalet ingåtts. För att häva ditt köp måste du kontakta Nordicpartner OÜ och tydligt förklara din intention (via kontaktformuläret på webbplatsen). Dessa kontaktuppgifter kan användas för att häva ett köp:

Kontaktformulär: http://carprice.se/contact

Du kan också använda dig av blanketten i punkten 4.3, men det är inte obligatoriskt. För att häva köpet räcker det med att du skickar ett meddelande, enligt ovan, innan fjortondagarsperioden för ångerrätten har gått ut.

4.2 Återbetalning av köpesumma. I det fall du väljer att häva ditt köp återbetalas köpesumman så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter att du hävt köpet. Du kommer att få återbetalning på samma sätt som du själv betalade, såvida du inte själv har gått med på att motta återbetalning på något annat sätt. Det kommer inte att debiteras någon särskild avgift för återbetalning.

4.3. Blankett för att häva köp.

— Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) önskar häva köpet (*) av följande varor (*) avsedda för dessa tjänster (*),
— Ordernummer,
— Datum och tid
(*) Anpassa enligt gällande omständigheter.

5. Innehåll på webbplatsen

5.1 En del av det innehåll som publiceras på webbplatsen ägs av Nordicpartner OÜ (härefter kallat Nordicpartner OÜs innehåll). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bilder, källkod och text. Detta material är skyddat av immaterialrätt enligt lettisk lagstiftning. Om inte annat anges i dessa föreskrifter är det inte tillåtet att använda Nordicpartner OÜs innehåll.

6. Kundtjänst

6.1 Du kontaktar kundtjänsten lättast via kontaktformuläret på webbplatsen.

6.2 För närvarande erbjuder vi inte kundtjänst via telefon.

7. Rätt att använda webbplats och digitala produkter

7.1 Nordicpartner OÜ ger dig begränsad, personlig, icke-exklusiv och icke överförbar rätt, som kan återkallas, att använda deras webbplats och deras digitala produkter i enlighet med dessa villkor.

8. Restriktioner av rätt enligt p. 7

8.1 Om inte annat anges i dessa villkor, är det inte tillåtet att: (i) på något sätt distribuera Nordicpartner OÜs immateriella innehåll, (ii) kopiera något innehåll, (iii) dekonstruera, översätta, anpassa eller på annat sätt förändra Nordicpartner OÜs innehåll, (iv) distribuera, hyra ut, låna, använda, leasa eller på andra sätt försöka göra Nordicpartner OÜs innehåll tillgängligt för tredje part.

9. Äganderätt

9.1 Allt Nordicpartner OÜs innehåll, inklusive varumärken, servicemärken och varunamn för Nordicpartner OÜs produkter är immateriella egendomar ägda av Nordicpartner OÜ, dess partners, agenter, licenstagare, leverantörer och eller andra som tillhandahållit materialet.

10. Dina skyldigheter

10.1 Du försäkrar att du: (i) inte kommer att använda webbplatsen och de digitala produkterna på ett sätt som strider mot gällande lag, (ii) endast kommer att använda webbplatsen och de digitala produkterna i enlighet med dessa villkor.

10.2 Genom att använda webbplatsen och köpa de digitala produkterna, garanterar du att du är minst 18 år. Fysiska personer under 18 år har inte rätt att använda webbplatsen eller att köpa de digitala produkterna.

10.3 Skulle du, trots att du är under 18 år använda webbplatsen, godkänna dessa villkor och göra en beställning, tar Nordicpartner OÜ inget ansvar för detta och godkänner inte det som grund för att häva ditt köp.

11. Tillgänglighet

11.1. Arbete, i rimlig utsträckning, utförs ständigt för att webbplatsen och de digitala produkterna alltid ska finnas tillgängliga. Det garanteras däremot, trots detta, inte att de digitala produkterna alltid finns tillgängliga eftersom denna tillgång kan påverkas av faktorer som ligger utanför Nordicpartner OÜs kontroll t.ex. driftsproblem i bredbandsnätet, fel på utrustning eller faktorer av “force majeure”-karaktär. Inget ansvar tas för avbrott i tillgänglighet orsakade av sådana faktorer.

12. Länkar

12.1 Webbplatsen kan komma att innehålla länkar till webbplatser som ägs av andra, Vi har inget ansvar för innehåll som återfinns på webbplatser som ägs av andra parter.

13. Ansvarsfriskrivning

13.1 MED BEGRÄNSNING ENDAST AV VAD SOM GÄLLER ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÄLJER VI VÅRA PRODUKTER I BEFINTLIGT SKICK. INGA YTTERLIGARE UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER LÄMNAS AVSEENDE TILLFÖRLITLIGHETEN, LÄMPLIGHETEN ELLER ENS NOGGRANNHETEN AV DET INNEHÅLL SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ELLER I DE DIGITALA PRODUKTERNA. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLT ANSVAR AVSEENDE WEBBPLATSEN OCH DE DIGITALA PRODUKTERNA.

14. Ansvarsbegränsning

14.1 OM INTE ANNAT ANGES I TILLÄMPLIG LAGSTIFNING, KAN VI INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR RELATERADE TILL, ELLER SOM KAN SÄTTAS I SAMBAND MED, ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN ELLER DE DIGITALA PRODUKTERNA.

15. Gällande lag

15.1 Dessa villkor skall tolkas i enlighet med gällande lagstiftning i Estland.

15.2 Alla tvister som kan uppkomma i samband med dessa allmänna villkor skall avgöras i estniska domstolar enligt gällande ordning.

16. Ändringar villkor

16.1 Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, ändra eller modifiera dessa villkor genom att publicera den ändrade versionerna av villkoren på webbplatsen. Den ändra versionen gäller från och med att den publicerats. För digitala produkter gäller de villkor som publicerats när de digitala produkterna först inhandlades, d.v.s. då köpeavtalet slöts.

17. Senaste ändring

17.1 Dessa villkor ändrades senast den 6 march 2016.

Vi garanterar 100% kundtillfredsställelse

Vi är det enda företaget inom denna bransch i Europa som levererar vår värderingstjänst inom en rimlig tidsram från den dag du gör en beställning. Vi är säkra på den produkt vi levererar och vi vet att du kommer bli nöjd med vår värdering.

Kontrollera hur mycket din bil är värd